2017 ASDEP KAPSAMINDA ALINACAK PERSONEL MÜLAKAT LİSTESİ

2017 yılı için ASDEP kapsamında Müdürlüğümüzde istihdam edilecek 16 (Onaltı) ASDEP personeli başvurusu 665 kişinin belgelerini sunmasıyla tamamlanmıştır. Başvurular puan sıralamasına göre düzenlenmiş ve alımı yapılacak personel sayısının 5 (Beş) katı olan 80 (Seksen) kişilik mülakat listesi aşağıda belirtilmiştir. 34 (Otuzdört) kişi şartnamede belirtilen askerlik şartlarını yerine getirmemiş ve 551 kişi de  ilk 80 (seksen) kişilik puan sıralamasına girmediğinden mülakata katılmaya hak kazanamamıştır.

Mülakata gireceklerin isim listesi için tıklayınız.
Mülakata giremeyenler isim listesi için tıklayınız.
Şartları taşımayıp elenenler isim listesi tıklayınız.